Kontaktujte nás: +421 904 476 386 | office@englishpartner.eu

SK | EN

Preklady beletrie

Beletria je pre prekladateľa výnimočným druhom prekladu. Pri preklade beletrie sa prekladateľ musí vcítiť do pocitov autora. Len vtedy dosiahne skutočne identický preklad do angličtiny. Preto sa jej venujem s citom a porozumením. Všetko, čo je na beletrii krásne, zostane v mojom preklade uchované a čitateľ, ktorý bude čítať text v anglickom jazyku, nestratí ten správny zážitok. A to je presne to, čo svojím prekladom dosiahnem, či už ide o preklad celej knihy, alebo len krátkej poviedky. Beletriu budem prekladať tak, akoby ju napísal rodený anglicky hovoriaci spisovateľ.

úvodná - o mne

O mne

S prekladmi zo slovenského do anglického jazyka mám skúsenosti už od roku 2003, prevažne z obchodnej a právnej oblasti.

Nestačí používať anglické slová, treba používať správne anglické slovné spojenia a dobre poznať konotácie, a teda vedľajšie významy slov, ktoré môžu vyvolávať nechcené dojmy a výrazne zmeniť celý význam textu.

Viac informácií