Kontaktujte nás: +421 904 476 386 | office@englishpartner.eu

SK | EN

Preklady pre oblasť obchod a právo

V oblasti obchodu a práva je mimoriadne dôležitý správny preklad zmlúv, korešpondencie, faktúr a iných podobných dokumentov, pretože nesprávne preloženým textom môže dôjsť k nepríjemnostiam, alebo nedorozumeniam. Aby ste sa takýmto problémom vyhli, nechajte svoje dokumenty preložiť profesionálnemu prekladateľovi, na ktorého sa môžete stopercentne spoľahnúť.

Dokumenty na preklad do angličtiny:

 • kúpne zmluvy
 • pracovné zmluvy
 • zakladateľské listiny/spoločenské zmluvy
 • due diligence reports
 • pracovné poriadky
 • memorandá
 • dokumenty v oblasti duševného vlastníctva
 • rozsudky, legislatíva
 • obchodná korešpondencia
 • faktúry
 • … a ďalšie dokumenty na preloženie do angličtiny

úvodná - o mne

O mne

S prekladmi zo slovenského do anglického jazyka mám skúsenosti už od roku 2003, prevažne z obchodnej a právnej oblasti.

Nestačí používať anglické slová, treba používať správne anglické slovné spojenia a dobre poznať konotácie, a teda vedľajšie významy slov, ktoré môžu vyvolávať nechcené dojmy a výrazne zmeniť celý význam textu.

Viac informácií