Kontaktujte nás: +421 904 476 386 | office@englishpartner.eu

SK | EN

O mne

Angličtina je môj materinský jazyk a zároveň slovenčinu, ako zdrojový jazyk, ovládam na úrovni C2 spoločného európskeho jazykového rámca, takže dokážem rozlíšiť rôzne odtiene a vedľajšie významy slov. To zaručuje, že aj výsledný preložený text v angličtine bude mať rovnaký „pocit“ ako ten slovenský, a že sa zmysel vášho textu plnohodnotne a správne prenesie do anglického prekladu.

Prečo si vybrať mňa?

Potrebujete komunikovať s klientmi a záujemcami v anglickom jazyku? Používate písomnú angličtinu v komunikácii a v jednaní s vaším klientom, alebo v marketingovej činnosti? Zamysleli ste sa nad tým, čo môže táto angličtina o vašej spoločnosti prezrádzať?

Ak chcete osloviť anglicky hovoriacu klientelu s cieľom, aby vás vnímali ako serióznu spoločnosť, treba k nim hovoriť v ich rodnom jazyku. Určite ste niekedy prevrátili očami a znechutene pokrútili hlavou, v lepšom prípade sa iba pousmiali, nad nespisovnou a neobratnou slovenčinou. Taký istý dojem má váš klient či záujemca, keď používate preklady do angličtiny, ktoré znejú neprirodzene, neplynule a nie veľmi idiomaticky, s ťažkopádnymi slovnými spojeniami. Úspech si lepšie zaistíte s výstižným textom, či tým správnym slovom, a samozrejme s citom nielen pre jazykové, ale aj kultúrne rozdiely.

Kvalita písomnej angličtiny

Vedeli ste, že kvalita písomnej angličtiny sa tvrdo posudzuje a používa sa ako merítko, podľa ktorého sa firma ohodnocuje?

Dokonca existuje celý rad webstránok a blogov venovaným výlučne ohavnostiam páchaných na anglickom jazyku v rôznych kútoch sveta. Preklad do angličtiny by preto mal vyhotoviť prekladateľ, ktorý ovláda zdrojový jazyk (v našom prípade slovenský jazyk) na vysokej úrovni, no zároveň je angličtina jeho rodný jazyk, alebo ju ovláda aspoň na úrovni svojho rodného jazyka. Svetové prekladateľské organizácie spravidla odporúčajú, aby profesionálni prekladatelia prekladali len do svojho rodného jazyka. Pravda je, že písomný prejav predstavuje niečo úplne iné ako prejav ústny, a správne kontexty a konotácie sa nedajú naučiť z učebnice, alebo z príležitostného styku s daným jazykom. To, čo sa pri ústnom prejave ľahko prehliadne, prípadne prepáči, napr. gramatické chyby či nesprávny výber slova, rozhodne neplatí v prejave písomnom, kde sa každá chyba ostro posudzuje.

Podľa prieskumu britskej firmy Global Lingo by až 82 % ľudí nevyužilo služby firmy či spoločnosti, ktorá má gramatické chyby vo svojich materiáloch a až 59 % by takejto firme či spoločnosti nedôverovalo. Ďalší prieskum ukázal, že až 31 % opýtaných spotrebiteľov sa už naozaj stretlo s webovými stránkami a rôznymi písomnosťami, ktoré boli preložené z cudzieho jazyka do angličtiny tak, že neboli celkom zrozumiteľné a nachádzali sa v nich zásadné gramatické chyby, či dokonca nezmysly! Len 4 % týchto ľudí sa rozhodlo pokračovať v navštevovaní takejto webstránky, alebo vo využívaní ponúkaných služieb.

Zvoľte skúseného prekladateľa!

Ak si myslíte, že vaše podnikanie stojí za to, aby ste ho prezentovali v tom najlepšom svetle, je čas zvoliť si skúseného prekladateľa, pre ktorého je angličtina rodným jazykom. Pretože naozaj neplatí, že keď je niekto v zahraničí niekoľko mesiacov, ovláda dokonalo cudzí jazyk. Môže sa vedieť plynule dorozumieť, ale v písomnom prejave by sa jeho nedostatky skôr či neskôr prejavili.

Mne v tomto smere môžete plne dôverovať, pretože s prekladmi zo slovenského do anglického jazyka mám skúsenosti už od roku 2003, prevažne z obchodnej a právnej oblasti. Slovenčinu ako zdrojový jazyk ovládam na úrovni C2 spoločného európskeho jazykového rámca, takže dokážem rozlíšiť rôzne odtiene a vedľajšie významy slov. To zaručuje, že aj výsledný text v angličtine bude mať rovnaký „pocit“ ako ten slovenský, a že sa zmysel vášho textu plnohodnotne a správne prenesie do prekladu.

úvodná - o mne

O mne

S prekladmi zo slovenského do anglického jazyka mám skúsenosti už od roku 2003, prevažne z obchodnej a právnej oblasti.

Nestačí používať anglické slová, treba používať správne anglické slovné spojenia a dobre poznať konotácie, a teda vedľajšie významy slov, ktoré môžu vyvolávať nechcené dojmy a výrazne zmeniť celý význam textu.

Viac informácií