Kontaktujte nás: +421 904 476 386 | office@englishpartner.eu

SK | EN

Marketingové preklady do angličtiny

Preklady marketingových dokumentov sú špecifické a odlišné od prekladu obyčajných textov. Daný text nestačí len preložiť do cudzieho jazyka, treba ho predovšetkým pochopiť, aby sa správne vyjadril marketingový cieľ. V oblasti marketingu je mimoriadne dôležitý správny preklad do anglického jazyka, pretože chcete zahraničnému záujemcovi o vaše služby dôkladne predstaviť, čomu sa venujete. Preto na takéto preklady treba odborníka v oblasti, najlepšie rodeného hovoriaceho. Ako prekladateľ do angličtiny marketingovým prekladom venujem mimoriadnu pozornosť. Ak by výsledný text nebol profesionálne preložený do angličtiny, zahraničný klient by nemusel pochopiť váš cieľ správne a nemusel by si danú službu, alebo tovar objednať.

Marketingové dokumenty na preklad:

 • webstránky
 • e-shopy
 • tlačové správy
 • katalógy
 • prospekty / letáky
 • prezentácie
 • scenáre
 • dotazníky
 • reklamné brožúry
 • reklamy
 • propagačný materiál
 • formuláre
 • bilbordy
 • … a ďalšie materiály na preklad zo slovenčiny do angličtiny

úvodná - o mne

O mne

S prekladmi zo slovenského do anglického jazyka mám skúsenosti už od roku 2003, prevažne z obchodnej a právnej oblasti.

Nestačí používať anglické slová, treba používať správne anglické slovné spojenia a dobre poznať konotácie, a teda vedľajšie významy slov, ktoré môžu vyvolávať nechcené dojmy a výrazne zmeniť celý význam textu.

Viac informácií