Kontaktujte nás: +421 904 476 386 | office@englishpartner.eu

SK | EN

Cena za preklad do angličtiny

Koľko ste už zainvestovali do tvorby či už kreatívnych, obchodných, alebo právnych textov? Neoplatí sa vám dotiahnuť to do úspešného konca plynulým a zrozumiteľným prekladom? Ponúkam profesionálne preklady textov do angličtiny za rozumné ceny, a to sa naozaj oplatí.

Cena ako kritérium

Ak je cena za preklad vaším jediným kritériom, je málo pravdepodobné, že dosiahnete naozaj dobrý a kvalitný preklad vášho textu. Je však potrebné uvedomiť si, že malé „ušetrenie“ na začiatku vás v konečnom dôsledku môže vyjsť oveľa drahšie, ako keby ste si dali preložiť svoj materiál profesionálnemu prekladateľovi, hoci by ste za takýto preklad zaplatili o pár eur viac.

Opravy katastrofálne preložených textov bývajú časovo aj finančne náročné. Moje skúsenosti sú dokonca také, že je často ekonomickejšie celý text nanovo preložiť, než opraviť nespočetné chyby a niekedy aj nezmysly v preklade.

Harmonický a súvislý preklad

Treba aj myslieť dopredu, či vaše texty bude treba preložiť a tento fakt musíte brať do úvahy pri naplánovaní časového harmonogramu. Ak ste v situácii, kedy máte veľké množstvo textu na preklad a len málo času, na čo by jeden prekladateľ nestačil, tak je asi rozumné preklad zadať prekladateľskej agentúre. Agentúra vie rozdeliť texty medzi viacerými prekladateľmi tak, aby sa stihli preložiť za krátky termín.

Majte ale na pamäti to, že takýto preklad takmer iste nebude harmonický a ani súvislý, lebo aj keď zadáte povedzme vlastné slovníky pre zosúladenie terminológie, takéto rozdelenie textu je riskantné: prekladatelia majú rôznu úroveň znalosti angličtiny, ako aj rôzne štýly písania.
Niekedy sa kontext týkajúci sa jednej časti prekladaného textu nachádza aj v inej jeho časti, ktorú má ale na starosti iný prekladateľ, a tak sa kontext stratí v preklade, atď. Výsledný preklad do angličtiny môže potom naozaj vyzerať ako nejaká zlátanina a nie ako profesionálne preložený text.

Preklad, to nie sú len slová - prekladať sa musí význam, celková myšlienka a cieľový text by mal znieť nie ako otrocký, doslovný preklad zdrojového textu, ale tak, akoby bol pôvodne napísaný v cieľovom jazyku.

úvodná - o mne

O mne

S prekladmi zo slovenského do anglického jazyka mám skúsenosti už od roku 2003, prevažne z obchodnej a právnej oblasti.

Nestačí používať anglické slová, treba používať správne anglické slovné spojenia a dobre poznať konotácie, a teda vedľajšie významy slov, ktoré môžu vyvolávať nechcené dojmy a výrazne zmeniť celý význam textu.

Viac informácií