Kontaktujte nás: +421 904 476 386 | office@englishpartner.eu

SK | EN

Profesionálne preklady zo slovenčiny do angličtiny

Potrebujete komunikovať s klientmi a záujemcami v anglickom jazyku? Používate písomnú angličtinu v komunikácii a v jednaní s vaším klientom, alebo v marketingovej činnosti? Zamysleli ste sa nad tým, čo môže táto angličtina o vašej spoločnosti prezrádzať?

Ak chcete osloviť anglicky hovoriacu klientelu s cieľom, aby vás vnímali ako serióznu spoločnosť, treba k nim hovoriť v ich rodnom jazyku. Úspech si lepšie zaistíte s výstižným textom, či tým správnym slovom, a samozrejme s citom nielen pre jazykové, ale aj kultúrne rozdiely.

Viac informácií

úvodná - o mne

O mne

S prekladmi zo slovenského do anglického jazyka mám skúsenosti už od roku 2003, prevažne z obchodnej a právnej oblasti.

Nestačí používať anglické slová, treba používať správne anglické slovné spojenia a dobre poznať konotácie, a teda vedľajšie významy slov, ktoré môžu vyvolávať nechcené dojmy a výrazne zmeniť celý význam textu.

Viac informácií